Тропи в романі Грема Гріна

Твір розміщено в Твори з літератури 10 клас від Tvir в Суббота 4 июня

Особливістю стиля Грема Гріна є поєднання лаконічного, майже репортажного викладу із яскравою образністю. Грем Грін підтверджував своє прагнення до лаконізму і констатував, що широке вживання епітетів, метафор, порівнянь знаходиться в протиріччі із цим його прагненням: » … захоплення — це ситуація, одна подія. Порівняння — форма відображення. Дія може бути виражена підметом, присудком і додатком, можливо ритмом. Навіть прикметник уповільнює хід або заспокоює нерви» [12, с. 35]. Тим не менш, в романі» Комедіанти» тропи використовуються дуже часто. Практично важко знайти сторінку, на якій не було б метафори або порівняння та, принаймні, кількох епітетів. Але художні засоби використовуються Гремом Гріном не задля створення пафосності, вишуканості, піднесеності стилю. Навпаки, вони часто можуть бути дуже приземленими, як наприклад: «волохаті вуха» [1, с. 8] або «стойло матусі Катрін» [1, с 162]. Метафоричність, образність — це спосіб мислення, спосіб світосприйняття для Гріна. Ситуації і герої в романі «Комедіанти» є уявними. Проходячи крізь призму авторського розуміння і ставлення вони набувають образності, яка врізається в пам’ять і примушує працювати уяву читача. Тропи надають ситуаціям і думкам оповідача емоційної забарвленості, допомагають глибше передати закладений автором в ситуацію підтекст.

Основним і найбільш важливим стилістичним засобом в романі є метафора — перенесення якоїсь якості з одного об’єкта на інший, або реалізація двох лексичних значень одночасно. Грін використовує і традиційні метафори, і створює свої власні і неповторні метафоричні образи. Деколи він поєднує традиційну метафору із новим образом. Наприклад, він вживає традиційну метафору to pay for something with one`s life (заплатити за щось своїм життям), а потім розширює її новим образом: «At least he paid for the monument — however unwillingly — with his life, while the generals as a rule came home safe and paid if at all, with the blood of their men…» [1, c. 6] (Принаймні він заплатив за пам’ятник, хоча і проти своєї волі, своїм життям в той час як генерали, як правило, неушкодженими повертаються додому і розплачуються, якщо взагалі розплачуються, кров’ю своїх солдат…).

Характерною рисою образної системи Гріна є поєднання живого і неживого, матеріального і духовного, абстрактного і конкретного:

» Не tried the phrase over on his tongue as though he liked the taste of it» [1, c. 11] (Він пробував язиком на смак цю фразу, так ніби йому подобався її смак).

«You’re drinking your own deaths». [1, c. 13] (Ви п’єте свою власну смерть).

» I whispered it to the black mountain wheeling round below…» [1, c. 105] (Я шепотів це чорній горі, яка розгорталася внизу…).

Метафори в романі деколи розгортаються в невеличкі абзаци: «Не waved his hand at the files on the shelves behind him, «but as you see I have many cares». I noticed that the steel grips on many of his ‘cares’ had been rusted by a long succession of rainy seasons: a ‘care’ was not soon disposed of » [1, c. 175] ( Він махнув рукою на ящики картотеки позаду себе «як бачите в мене багато турбот». Я помітив, що залізні ручки багатьох його «турбот» покрилися іржою, простоявши тут не один дощовий сезон; покінчити з «турботами» не квапилися).

Розгорнуті метафори найчастіше вживаються в романі з метою розкриття психологічного підґрунтя людських взаємовідносин. Так, напруга у відносинах між Мартою і Брауном, яку створює сам Браун, оскільки ревнує Марту, змальовується за допомогою розгорнутої метафори, в якій абстрактні поняття і душевні переживання передаються через образи конкретних предметів і дій: «I had expected a night of argument, and then suddenly the door which I had pushed against so often before flew open. I walked through and found only disappointment» [1, c. 181] ( Я очікував, що вечір пройде в сварках, і от несподівано двері, в які я так часто намагався вломитися, розпахнулися навстіж Я увійшов і не знайшов там нічого крім розчарування).

Метафори вживаються здебільшого в роздумах і спогадах Брауна, що дає можливість автору розкрити складність натури цієї людини, певний інтелектуалізм і глибоку самотність. «On a cargo-steamer there are few passengers and it is uncomfortable to nourish a resentment» [1, c. 9] (На грузовому судні пасажирів буває мало і незручно вигодовувати своє роздратування).

Метафори, які зустрічаються в романі можна поділити на три групи:

1. метафори, які розкривають почуття і взаємовідносини людей, наприклад: «It was the nearest she had ever approached to the maternal appeal» [1, c. 73] (Це був той максимум материнського почуття, який вона могла запропонувати).

» I had thought of him simply as my mothers last extravagance» [1, c. 83] (Я вважав його просто останньою екстравагантністю моєї матері).

«Yet my lack of curiosity was a hollow where a hollow should not have been. I had not plugged the hollow with a substitute as a dentist puts in a temporary filling [1, c 252] (І все ж таки відсутність цікавості створювала пустоту там, де пустоти не повинно було бути. Я не заповнив пустоту ніяким замінником подібно дантисту, який ставить тимчасову пломбу).

2. метафори, які описують жахи режиму Дювальє, наприклад:

«In the western hemisphere, in Haiti and elsewhere, we live under the shadow of your great and prosperous country» [1, c. 202]. (На Гаїті і в інших місцях західної півкулі ми живемо в тіні вашої великої і процвітаючої держави).

«Courage even in the brave sleeps before breakfast and I was never brave [1, c. 210] (Сміливість навіть в людях сміливих спить до сніданку, а я сміливим ніколи не був).

«One can’t argue with four guns» [1, c. 141] (Неможливо сперечатися з чотирма револьверами).

3. метафори, які узагальнюють роздуми героя над своїм життям і життям взагалі:

«The mosquitoes had long ceased to trouble me, I was stale and tainted meat» [1, c. 251] (Москіти вже давно перестали мене турбувати, я був для них черствою і зіпсованою їжею).

» I dare say it eased the never quiet conscience which had been injected into me without my consent…» [1, c. 318] ( Насмілююсь сказати це заспокоїло мою завжди неспокійну совість, яку мені вприснули проти моєї волі…).

«Life was a comedy…» [1, с. 32] (Життя — це комедія…).

Широко вживаним в романі є порівняння. Порівняння свідчать про асоціативний спосіб мислення як головного героя, так і самого автора. Сфера застосування порівнянь в романі надзвичайно багатогранна. За допомогою порівнянь:

1. описуються і характеризуються герої:

» I made a quick sale of myself, like a reject with the price — label stuck over the flow [ 1, c. 152] (Я продав себе, як бракований товар).

«One of them took her empty glass and moved away, walking beautifully, the muslin swaying like a little bronze by Degas» [1, c. 164] (Одна з них взяла пусту склянку і пішла, вона рухалася красиво і муслінова спідниця закруглялася навколо її фігурки, як у бронзової статуетки Дега).

«… and then an extraordinary smile opened his face like a crack in the cement of his own ice-rink…» [1, c. 170] ( … і потім дивна усмішка розколола його обличчя, як тріщина в цементі його власного катка…).

2. описуються явища природи:

«We were idly watching the flat grey sea which seemed to lie within the three-mile-limit like an animal passive and ominous in a cage waiting to show what it can do outside» [1, c. 7] (Нам не було що робити і ми спостерігали сіру рівнину моря, яке оточувало пароплав тримильним колом і лежало, як звір в клітці спокійний і небезпечний, чекаючи, коли можна буде продемонструвати на що він здатний на волі).

«The rain was hammered into the ground like a prefabricated wall» [1, c. 278] (Дощ вбивало в землю, як в панельну стіну).

3. передають психологічний стан героїв:

«Once I had seen a breakdown van with its crane lying sideways in a ditch — it was like a lifeboat broken on the rock, a contradiction of nature» [1, c. 296] (Одного разу я бачив розбиту аварійну машину, кран якої валявся збоку в канаві — це нагадувало рятувальний човен, який розбився о скелю — явище протиприродне).

«… and I wondered whether perhaps in all his devious life he had been engaged on a secret and hopeful love affair with virtue watching virtue from a distance, hoping to be noticed, perhaps, like a child doing wrong in order to attract the attention of virtue» [1, c.303] ( … я подумав, що, можливо, все своє заплутане життя він відчував потаємну і безнадійну любов до порядності, спостерігаючи добропорядність здалека, сподіваючись бути поміченим, як дитина, яка погано поводиться, щоби привернути увагу пристойних дорослих).

Порівняння в творі є різними за своєю структурою: прості порівняння, приховані, розгорнуті. Як бачимо з вищенаведених прикладів розгорнуті порівняння вживаються дуже часто, розгортаючи образ в цілу картину.

Порівняння і метафори часто вживаються в «Комедіантах» з метою підсилення контрасту. Наприклад, про контрастних героїв Джонса і Сміта Браун думає:

» .. .they could mix together no better than oil and water» [1, c. 10] (… вони були несумісні, як вода і олія).

Контраст між Гаїті в минулому і Гаїті під час правління Дювальє загострюється за допомогою метафори:

Сторінка: 1 2

Сподобався твір? Збережи в закладках - » Тропи в романі Грема Гріна . Це не складно, зате не втратиш!

Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций

 • Комментариев нет

  Нові твори

  Извините, комментирование на данный момент закрыто.


  Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
  2009-2020 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

  Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru