Розробка уроків: «Людство потребує дієти, а не операції»

Розміщено від Tvir в Понедельник 24 мая

Конспекти й поурочне планування: Екскурсія до творчої лабораторії Ф.Дюрренматта. Пояснення теми й мети уроку. Слово вчителя. Герой сьогоднішньої розмови — один із найпопулярніших драматургів другої половини XX ст. Підзаголовок теми уроку визначає його жанр: екскурсія до творчої лабораторії Ф.Дюрренматта. Це означає, що предметом обговорення будуть не стільки етапи біографії та творчості письменника, скільки загальні особливості його художнього мислення, що виражалися і в п’єсах, і в прозових творах, і в публіцистичних виступах, і в окремих приватних висловлюваннях. Одне з останніх, до речі, було використане як тема уроку. Поміркуйте над сеансом цієї декларації: «Людство потребує дієти, а не операції». Що мав на увазі Дюрренматт, говорячи про «дієту» та «операцію»?

Відповіді учнів. Часові і просторові координати життя письменника, їхнє відображення у його творчості Проблемне запитання.

- Яким, на вашу думку, історичним досвідом була спричинена Дюрренматтова позиція відмови від радикальних («оперативних») засобів втручання в суспільне життя? Для відповіді на це запитання спробуйте співвіднести роки життя письменника (1921-1990) з найважливішими історичними подіями сучасної йому доби.

 • За відповідями учнів на дошці малюється схема №1:
 • 1921
 • 1939
 • 1945
 • 1990

Друга світова війна «Холодна війна». Час життя Ф. Дюрренматта.  Отже, Дюрренматтові  в  молодості  доводилося слідкувати за перебігом такої жахливої «операції»,  як Друга світова війна. Згодом він став свідком тривалого протистояння капіталістичного та соціалістичного таборів, яке підігрівалося наявністю ядерної зброї. Парадоксальним чином та ж сама зброя підтримувала політичну рівновагу в світі. Вона було водночас і смертельною загрозою для людства, і засобом уникнення третьої світової війни. За умов її присутності у воєнному арсеналі ворожих держав будь-який «операційний» рух міг призвести до глобальної катастрофи. Звідси — й Дюрренматтове заперечення рішучих дій. Щоправда, поняття «дієта» тут містило також і вказівку на необхідність та засіб лікування морального стану людства, який явно відставав від рівня науково-технічного розвитку цивілізації.

Значущим є те, що головним героєм Дюрренматтового афоризму митця виступає людство. Воно було й головним героєм його драм-притч, які загалом вирізнялися величезним масштабом зображуваних в них подій. Автор сміливо оперував епохами та імперіями. Одна з його п’єс має показову в цьому сенсі назву — «Портрет планети» (1970).

Такий універсалізований погляд на речі був почасти зумовлений походженням письменника. Адже батьківщиною Дюрренматта була Швейцарія — країна з давньою традицією нейтралітетного статусу. Ця традиція вціліла навіть у XX ст., упродовж якого світ неодноразово розщеплювався на ворожі блоки. Маленька Швейцарія, що знаходилася у серці Європи, яка то покривалася коричневими й червоними плямами, то завмирала під диханням холодної війни, спромоглася зберегти позицію «над сутичкою». Ця особливість історичного розвитку країни викарбувалася й у свідомості її мешканців. Як відзначав Д.Затонський, протягом багатьох сторіч тут склалася традиція споконвічного спостереження за зовнішнім світом. Отже, Дюрренматта також цікавили не переваги чи вади конкретної державно-суспільної системи, а суспільство як таке, не конкретні політичні програми, а сучасний стан людства як такий. І цей стан однозначно діагностувався ним як апокаліпсичний.

Тема Апокаліпсису в творчості Ф. Дюрренматта

Робота над схемою № 2.

 • ствердження ідеї спасіння через повернення до гуманістичних цінностей провина
 • моральна відповідальність справедливість
 • індивідуального бутя цивілізації
 • концептуальна спрямованість
 • викриття неспроможності влади, ідеології та законів суспільного життя

Примітки

1)         Найближчим собі по духу Дюрренматт вважав художника І.Босха — уславленого як майстра апокаліпсичних картин;

2)         Апокаліпсичне бачення світу втілене й в образотворчих роботах Дюрренматта;

3)         Дюрренматове сприйняття світу як такого, що перебуває на межі з Ніщо, певним чином живилося екзис-тенціалістськими ідеалами, котрі панували в європейській культурі в середині XX ст. Цікаво, що навіть у його детективах теми суду, провини та спокуси набували екзис-тенціалістського забарвлення.

Стихія комічного в п’єсах Дюрренматта

-        Втім, слід зазначити, що митець зовсім не прагнув створювати суто трагічні портрети апокаліпсичного світу. «Хоч я й найсумніший з сучасних драматургів, жарт мені

дуже подобається, я зовсім не безнадійний похмурий тип», — зізнавався він. Це ж саме підкреслювали й крити ки, називаючи Дюрренматта «сумним паяцом». Створені ним п’єси були здебільшого «трагікомічними».

 • Питання для з’ясування значення терміни:
 • -        Спробуйте дати визначення, що таке «трагікомедія».
 • -        Чим вона відрізняється від «трагедії», «комедії» та «драми»?
 • -        Яким чином в ній відбувається взаємодія трагічних та комічних елементів?
 • -        Жанр «трагікомедії» був надзвичайно популярний у середині XX ст. Крім Дюрренматта, його розробляли в своїх п’єсах Ж.Ануй, Е.йонеско, С.Беккет, К.Цукмаиер та ін. Які, на вашу думку, причини сприяли його поширенню на західній сцені в цей час?

 Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
2009-2020 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru