Особливості жанру трагедії «Борис Годунов»

Твір розміщено в * Теми творів для абітурієнтів від Tvir в Среда 16 марта

Пушкін здавна і неодноразово розмірковував над теорією драматургії. В упор поставив він перед собою ці питання під час роботи над «Борисом Годуновим». Перший російський справді національний поет, який мав сказати нове слово, зробити крок вперед у художньому розвитку людства, Пушкін продумав і творчо освоїв досвід усього попереднього йому літературного розвитку, особливо оцінивши творчість Шекспіра, протиставляючи «народні закони драми Шекспірового» «придворному звичаєм трагедії Расіна» . Якщо Пушкіна абсолютно не задовольняла традиційна система класицизму, то не задовольняла його і сучасна йому нова романтична драматургія, яскравим зразком якої він вважав п’єси революційного романтика — Байрона.

Драматургія Байрона не стільки малювала образи інших людей такими, як вони є насправді, скільки відображала особистість самого автора. Байрон, як справедливо зауважував Пушкін, «розподілив між своїми героями окремі риси власного характеру; одному він надав свою гордість, іншому — свою ненависть, третього-свій смуток і т. д., і таким шляхом з одного цілісного характеру, похмурого, енергійного, створив кілька незначних ». Одностороннім і одноманітною, суб’єктивно-романтичній манері Байрона Пушкін протиставляє широке і правдиве зображення життя, глибоку і різнобічну розробку людських характерів у драматургії Шекспіра, метод якого будуть пізніше наполегливо ставити в приклад своєму співвітчизнику Лассалю Маркс і Енгельс.

Завданням створення справді історичного твору, яке дало б правдиве відтворення цілої історичної епохи, менш за все могли відповідати традиційні форми драматургії класицизму. Широкий і бурхливий потік історичного життя, безпосередній доступ якому Пушкін хотів відкрити на театральні підмостки, не вміщали рамки всякого роду «правил» і умовностей. І Пушкін начисто ламає ці окостенілі форми і традиції, рішуче вступає на шлях докорінного «перетворення драматичної нашої системи», «застарілих форм театру» — шлях творчого дерзання і новаторства. Перелік якостей, необхідних драматургу, Пушкін закінчував виразно їм підкресленим словом «свобода». В ім’я правдивого зображення життя та історії керівним і єдино визначальним принципом.

Перш за все, він рішуче усунув горезвісні «три єдності» класицизму. Якщо дія «класичної» трагедії неодмінно мало, згідно раз назавжди встановленим теоретичним правилами, укладатися в проміжок часу, що не перевищує двадцяти чотирьох годин, дію «Бориса Годунова» охоплює період в сім з гаком років (з 1598 по 1605). Натомість одного-єдиного місця, де мали відбуватися всі п’ять актів, з яких зобов’язана була складатися трагедія (найчастіше таким місцем були царські палати), дія «Бориса Годунова» переходить з палацу на площу, з монастирської келії до корчми, з палат патріарха на поля битв, більше того, навіть переноситься з однієї країни в іншу — з Росії до Польщі. Відповідно до цього замість п’яти актів Пушкін ділить свою п’єсу на двадцять три сцени, що дозволяє йому показати російську історичну життя того часу з самих різних сторін, в найрізноманітніших її проявах.

Фабула в трагедії класицизму будувалася на неодмінною любовну інтригу, розвиток якої і утворювало третього єдність — «єдність дії». Пушкін будує свою трагедію майже без любові і, у всякому разі, без центральної любовної інтриги: пристрасне захоплення самозванця Мариною Мнішек становить один з бічних епізодів п’єси і, по суті, відіграє в ній майже службову роль. «Мене приваблювала думка про трагедію без любовної інтриги , — писав сам Пушкін. Але, не кажучи вже про те, що любов дуже підходить до романічного і жагучому характером мого авантюриста, я змусив Димитрія закохатися в Марину, щоб краще відтінити її незвичайний характер ». Традиційне єдність дії, про який сам Пушкін пише, що «навряд зберіг» його, постійно порушується і тим, що пушкінська трагедія не тільки місцем своєї дії, а й по суті невпинно виходить з палацу — з царських палат, розгортається як би одночасно і паралельно в кількох соціальних планах. Те, що відбувається в палаці, пояснюється тим, що відбувається в боярських хоромах, а останнє обумовлено тим, що коїться на майдані.

У безпосередньому зв’язку з усім цим і взагалі прагнучи якомога ширше охопити зображувану їм історичну епоху, Пушкін далеко виходить і за вкрай звужений в становому, та й просто в кількісному відношенні коло дійових осіб трагедії класицизму. У ній зазвичай діяло не більше десяти, а найчастіше і значно менше персонажів, що належали в основному до придворної верхівки. У Борисі Годунові» перед нами проходить величезна кількість — близько шістдесяти — діючих осіб, в числі яких ми знаходимо представників усіх верств тодішнього суспільства: від царя, патріарха, бояр, дворян, воїнів, іноземних найманців, козаків, городян, переказних, купців до господині корчми, до бродяг-ченців, до простої баби на дівочому поле, втихомирює не вчасно розплакався дитини, до бунтівного мужика на амвоні, закликає народ увірватися в царські палати.

Цією широті охоплення відповідає і те, що в трагедії Пушкіна, знову-таки всупереч всім здавна сталим традиціям, ні головного «героя», головної дійової особи. Трагедія називається іменем царя Бориса, але вона не тільки не закінчується його смертю (обставина, що призвело в крайнє здивування більшість сучасних Пушкіну критиків), але і фігурує він усього лише в шести сценах з двадцяти трьох. У Борисі Годунові» перед нами — вся історична дійсність того часу, вся строката і багатолика Русь тієї епохи, що проходить в живій і рухається, шумливою, хвилястою, «як море-океан», повної подій панорамі.

Чудово композиційну побудову трагедії Пушкіна. Цього не зрозуміло більшість сучасних поетові критиків, деякі з них навіть відмовлялися визнавати її твором драматичного мистецтва. «Борис Годунов» — «не драма аж ніяк, а шматок історії, розбитий на дрібні шматки у розмовах», — писав один з них. Насправді побудова пушкінської трагедії як щодо відбору необхідного історичного матеріалу, так і його розташування відрізняється найглибшої продуманістю і винятковим художнім майстерністю.

Майже кожна зі сцен «Бориса Годунова» розроблена як струнке, самостійне, замкнутий у собі ціле. Але кожна з них — і необхідна ланка в загальному ланцюзі розгортається дії всієї трагедії. Причому всі ці численні ланки з’єднані між собою, слідують один за одним в порядку не тільки зовнішньої хронологічній послідовності, айв глибокої й органічної взаємозв’язку. У той же час вся ця гнучка, рухлива і разом з тим незвичайно міцна композиційна структура відрізняється настільки властивої Пушкіну не тільки внутрішній, але і зовнішньої гармонійністю, домірністю частин, що вражає симетрією.

Стрункістю, гармонійної врівноваженістю відрізняються і окремі сцени трагедії. Так, абсолютно симетрично побудований монолог Пимена, що починається і закінчується однією і тією ж фразою: «Ще одне останнє сказанье». І це теж не зовнішній прийом. Симетричність побудови монологу, як і його глибоко епічний тон, цілком відповідає душевної врівноваженості, високої мудрості старця-літописця.

«Що розвивається в трагедії? Яка мета її? — Питав Пушкін і відповідав:-Людина і народ — Доля людська, доля народна. Ось чому Расін великий, незважаючи на вузьку форму своєї трагедії. Ось чому Шекспір великий, незважаючи на нерівність, недбалість, потворність обробки ». У Борисі Годунові» Пушкіна перед нами — єдиний у своєму роді синтез сильних сторін обох протиборчих в цьому відношенні один одному драматургічних систем.

Вперше повідомляючи одному зі своїх друзів, поету і критику П. А. Вяземському, про «Борисі Годунові», Пушкін назвав його «романтичної трагедією». У подальших своїх згадках про трагедію він уточнює це визначення, підкреслюючи, що дає тут зразок «істинного романтизму». У пізнішому начерку передмови до «Бориса Годунова» Пушкін розкриває і те, що розуміє він під істинним романтизмом: «Відмовившись добровільно від вигод, мені представляються системою мистецтва, виправданою дослідами, затвердженої звичкою, я намагався замінити цей чутливий недолік вірним зображенням осіб, часу, розвитком історичних характерів і подій, — словом, написав трагедію істинно романтичну .

Отже, «істинний романтизм» полягає у вірності зображення осіб і часу, у правдивому і осмисленому «розвиток історичних характерів і подій»; іншими словами, «істинний романтизм» полягає, по Пушкіну, у правдивому, художньо узагальненому зображенні історичної епохи. Легко помітити, що поняття «істинний романтизм» Пушкін вживає в тому значенні, в якому ми вживаємо поняття «реалізм» (терміна «реалізм» в той час взагалі ще не існувало, чому Пушкін і не міг спожити його). І «Борис Годунов» дійсно є справжнє диво реалістичного мистецтва, поряд з «Євгеній Онєгін», — одну з найбільших вершин пушкінського реалізму. У наступному розвитку пушкінської творчості «Борис Годунов» відіграв винятково важливу, багато в чому визначальну роль. «Борис Годунов» був першим у низці численних художньо-історичних створінь Пушкіна, таких, як «Полтава», як «Арап Петра Великого», «Рославлев», «Мідний вершник», «Капітанська дочка», «Сцени з лицарських часів». У деяких з цих творів історизм Пушкіна, досягнутий ним у «Борисі Годунові», піднімається на ще вищий щабель, але своїм прямим і безпосереднім родоначальником всі вони мають пушкінську народну трагедію. Так само у «Борисі Годунові», в таких його сценах, як «Корчма на Литовській кордоні», ми присутні при зародженні художньої прози Пушкіна.

Сторінка: 1 2

Сподобався твір? Збережи в закладках - » Особливості жанру трагедії «Борис Годунов». Це не складно, зате не втратиш!

Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций

 • Комментариев нет

  Нові твори

  Извините, комментирование на данный момент закрыто.


  Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
  2009-2020 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

  Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru