Славетний син французького символізму творчість Малларме

Розміщено Твір з літератури 8 клас від Tvir від Вторник 22 февраля в 9:14

Французький поет, один з провідних теоретиків символізму. Творчий доробок поета- елітарна поезія з досить витонченою ускладненою символікою, поетична проза, есе. Ж. П. Сартр стосовно самобутності поезії Малларме писав, що в його віршах «нічого немає, крім матерії, вічного бурління буття, що саме по собі виростає і саме себе заперечує». Рання творчість Малларме тісно пов’язана зі школою поетів-парнасців, які проголошували витонченість, красу, пластику, досконалу форму вірша; ліричному героєві притаманні бунтівливість, дух заперечення. Серед таких вірші «Полудень фавна», «Вікна», «Блакить». У теоретичних статтях щодо призначення поезії Малларме доходить висновку, що поезія, мистецтво є священною справою, тому можуть бути зрозумілими тільки обраним; він обирає мистецьким гаслом «гер-метизм», зашифрованість, таємницю. Поет, на думку Малларме, має змогу проникнути в таємницю буття, відчути навіювання чистих, неясних звуків, він може відтворити ідеальні образи, але не в прямому розумінні, а через метафору, символ, натяк.
Далі весь твір…


Провідні теми та мотиви збірки «Листя трави»

Розміщено Твір з літератури 8 клас від Tvir від Вторник 22 февраля в 9:07

Уолт Уїтмен (1819-1892) — американський поет-новатор, один із найінтелігентніших людей свого часу, світову славу принесла поетові його книга віршів «Листя трави» (1855), над якою він працював все життя. Поезія Уолта Уїтмена оригінальна, новаторська за формою, за своєю тематикою та образами. Повставши проти умовностей романтичної поетики, Уїтмен проголошує ідеалом, мірою прекрасного-дійсність, реальний світ і стає співцем краси звичайного життєвого факту. В його книзі і численні замальовки побуту сучасної Америки (те, що до Уїтмена поезія не визнавала естетично цінним), і краса довколишньої природи, і соціальна трагедія расової нерівності в США. На противагу романтизмові, Уїтмен бачить вищу духовність в самій матеріальності світу і складає гімни людській природі, плоті або проклятій романтиками сучасній індустрії. Головний тон його поезії — захоплення світом, людством. Для нього всі грані життя одинаково прекрасні, всі його прояви для нього важливі і сповнені духовного значення.
Далі весь твір…


Роздуми над питаннями моралi в поемi Томаса Стернза Елiота «Порожнi люди»

Розміщено Твір з літератури 8 клас від Tvir від Среда 16 февраля в 8:18

Нобелiвський лауреат, американський поет-модернiст Томас Стернз Елiот — автор понад чотирьохсот лiтературно-критичних праць, поетичних збiрок, вiршованих драм. Поезiя Т. Елiота надзвичайно складна. Щоб зрозумiти його образи, треба мати грунтовнi знання з iсторiї, фiлософiї, лiтератури, мовознавства. Сам Елiот казав, що сучаснi поети мусять бути складними для розумiння, тому що сама дiйснiсть, цивiлiзацiя XX столiття — явище надзвичайно складне i рiзнопланове. Ця складнiсть, вiдбиваючись у витонченiй поетовiй уявi, змушена народжувати складнi i рiзноплановi твори. Поезiя Елiота звертається до думки читача, примушує його розмiрковувати, робити висновки. Але разом iз тим поезiя Елiота залишається в першу чергу поезiєю, зi своєрiдним образним свiтом, з глибоким емоцiйним впливом. Навiть коли не всi образи зрозумiлi, читач сприймає саме поетичну модель свiту, що пропонує Елiот. Невипадково iм’я Елiота користується особливою пошаною серед англомовних читачiв: вiн вiдкрив таємницi, як перетворити на поезiю зовсiм не поетичну дiйснiсть XX столiття.
Далі весь твір…


Лірика в поезії Ісікава Такубоку

Розміщено Твір з літератури 8 клас від Tvir від Среда 16 февраля в 8:11

Коли вперше читаєш японську поезію, не покидає відчуття прекрасного і чужого одночасно. Так не схоже на європейську літературу, так коротко, уривчасто, пронизливо звучать хокку і танка — традиційні тривірша і пятістішия. Потім, дізнавшись більше, розумієш, звідки відчуття не створеного, написаного, а як ніби народженого вірші. Японська поезія не знає чернетки, вірш створюється відразу, як відкривається краєвид у розломі гір: клаптик неба, легке хмара, соснова гілка. Але щоб досягти досконалості, потрібно довго вигострювати навички ремесла. Тільки пройшовши жорстку школу, поет знаходить свободу.
Далі весь твір…


Ідея вічності у вірші Г. Аполлінера «Міст Мірабо»

Розміщено Твір з літератури 8 клас від Tvir від Понедельник 14 февраля в 8:49

Г. Аполлінер — поет-новатор. Г. Аполлінер — французький поет, Один з найяскравіших представників світового авангарду. У своїх віршах прагнув досягти синтезу різних проявів духовного і повсякденного буття, об’єднання панорами зовнішнього світу і сповіді ліричного «я». Об’єднання в одній площині швидкоплинність людського життя і вічності буття у вірші «Міст Мірабо». Води Сени «прагнуть» під мостом Мірабо — місцем зустрічі закоханих. Не одне покоління на ньому зізнавалися любові. У вірші поет порівнює своє почуття з швидкоплинною рікою: «Так і любов біжить у тебе в мене »,« любов тече як і вода швидка ». Але вода — це ще й символ життя. Людина не може жити без любові, як і без води. Єдність людини з природою. Плинність річки — це розвиток життя. Порівнюючи почуття з природним явищем, автор підкреслює єдність людини з природою. Все тече, все змінюється в природі, і знову все повторюється. Любов людей така ж невичерпна, як води ріки.
Засоби передачі безперервного руху. Невеликий за обсягом вірш насичений дієсловами, які передають рух: «прагне», «біжить», «тече», «наступає», «витікає», «тече», «поллється» і т.п. Вірш відтворює ритм ткацької пісні XIII ст.
Роль рефрену в вірші. Рефрен складають рядки:

Далі весь твір…Сторінка 11 з 0«


Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
2009-2018 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru