Вплив нацiональної етики та естетики на творчiсть Ясунарi Кавабати

Розміщено Твори з літератури 11 клас від Tvir від Воскресенье 5 июня в 9:03

Ясунарi Кавабата — один з найвiдомiших японських письменникiв, чия творчiсть яскраво видiляється вiдданiстю традицiям японської нацiональної лiтератури. Не випадково його есе про творчiсть взагалi i про його власнi художнi принципи має назву «Красою Японiї народжений». Хоча Кавабата формально належав до лiтературної течiї неосенсуалiстiв, естетична концепцiя якої була близькою до принципiв європейського модернiзму, все ж таки вiн мав особистий стиль, що вiдрiзняв його вiд членiв цiєї лiтературної групи. «Захоплюючись сучасною лiтературою Заходу, — пише вiн про себе, — я часом намагався наслiдувати її зразкам. Але в коренi я схiдна людина i нiколи не зводив очей з власного шляху».
Далі весь твір…


Боротьба добра i зла в романi Вiктора Гюго «Собор Паризької Богоматерi»

Розміщено Твір з літератури 9 клас від Tvir від Воскресенье 5 июня в 9:02

Вiктор Гюго — великий французький письменник — прожив довге життя, протягом якого багато i плiдно працював i залишив велику творчу спадщину. За 70 рокiв своєї лiтературної дiяльностi вiн створив чимало поем, вiршiв, драматичних творiв. Гюго — автор вiдомих романiв: «Людина, яка смiється», «Трудiвники моря», «Дев’яносто третiй» тощо.
Далі весь твір…


Аналiтична композицiя в п’єсi Генрiха Iбсена «Ляльковий дiм»

Розміщено Твори з літератури 10 клас від Tvir від Воскресенье 5 июня в 9:02

Iбсена ще за життя називали творцем аналiтичної драми XIX столiття, що вiдроджувала традицiї античої драматургiї.  Автор використовує аналiтичну композицiю, щоб показати невiдповiднiсть мiж зовнiшнiми проявами життя з його справжньою сутнiстю. Вiн добре знав проблеми, що постають перед людиною в життi, розумiв, що зовнiшнiй добробут приховує чимало трагедiй. Аналiтична композицiя, за Iбсеном, означала розкриття внутрiшнього трагiзму, що приховується за зовнiшньо спокiйною дiйснiстю.
Далі весь твір…


Алегорично-моральний змiст сюжету драми «Гостина старої дами»

Розміщено Твір з літератури 9 клас від Tvir від Воскресенье 5 июня в 9:00

В есе «Проблеми театру» Фрiдрiх Дюрренматт стверджував, що найбiльш вдалою формою для висвiтлення конфлiктiв сучасностi є трагiкомедiя. Гротескнi перебiльшення, балаганнi жарти та несподiванi парадокси властивi трагiкомедiї, дозволяють, на його думку, зобразити не лише справжню природу свiту та людини, але й показати механiзми несправедливостi. «Гротеск — одна з великих можливостей бути точним,» — казав вiн. Отже, невипадково його найкращу п’єсу «Гостина старої дами» написано саме в такому жанрi.
Далі весь твір…


Алегоричний змiст поеми «Божественна комедiя» Данте Алiг’єрi

Розміщено Твір з літератури 7 клас від Tvir від Воскресенье 5 июня в 9:00

«Божественну комедiю» визнано вершиною творчостi найвидатнi шого iталiйського поета, основоположника iталiйської лiтератури Данте Алiг’єрi. Сучасники поета з простих людей вiрили навiть, що вiн склав справжнiй путiвник потойбiчним свiтом, але насправдi змiст поеми не обмежується лише художнiм втiленням мiстичних уявлень про життя пiсля смертi. тлумачити змiст цього твору можна з рiзних поглядiв: як буквально (власне змалювання подорожi лiричного героя потойбiчним свiтом), так i алегорично, а також морально-етичного. тобто кожна подiя з одного боку описується, як така, але несе у собi додаткове навантаження.
Далі весь твір…Сторінка 5 з 175«123456789101112131415» »


Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
2009-2021 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru