Біографія Артура Конан Дойла

Розміщено Твір з літератури 4 клас від Tvir від Понедельник 6 июня в 8:34

Артур Ігнатіус Конан Дойл народився 22 травня 1859 року в столиці Шотландії м. Единбурзі на Пікарді-плейс у родині художника й архітектора. Його батько Чарльз Алтамонт Дойл женився у віці двадцяти двох років на Мері Фоли, молодій жінці сімнадцяти років у 1855 році. Мері Дойл мала пристрасть до книг і була головним оповідачем у родині і тому Артур дуже зворушливо згадував про неї. На жаль, батько Артура був хронічний алкоголік і тому родина іноді бідувала, хоча він і був, за словами свого сина, дуже талановитим художником. У дитинстві Артур багато читав, маючи зовсім різнобічні інтереси. Його улюбленим автором був Майн Рід, а улюбленою книгою — «Мисливці за скальпами».
Далі весь твір…


Своєрідність творів Альбера Камю

Розміщено Твори з літератури 11 клас від Tvir від Понедельник 6 июня в 8:33

Світова література багата на талановитих письменників-філософів. До них сміло можна віднести письменника-сучасника Альбера Камю. Його твори заслуговують на увагу та дослідження.

КАМЮ Альбер (1913-1960) — франко-алжирський письменник-романіст і політичний мислитель працював у жанрі фантастики та в інших жанрах художньої літератури в стилі екзистенціалізму, відкидаючи пуританські елементи, настільки очевидні в творах таких його теоретиків, як К’єркегор, Гайдеггер і Сартр, і натомість створюючи власний екзистенціалізм з гедоністичними елементами, закоріненими в елліністичному язичництві. Викладаючи центральну свою доктрину, що стосується абсурдності (l’absurdіt’eґ), або ірраціональності всесвіту без Бога чи якогось абсолютного морального закону, Камю заявляв, що він схиляється до південних або середземноморських ідеалів теплоти і щастя, а не до холодних і мертвотних ідеологій півночі.
Далі весь твір…


Втiлення кращих рис трудового народу в образi Ганни-колгоспницi

Розміщено Твори з літератури 11 клас від Tvir від Понедельник 6 июня в 8:18

«Вже сам вигляд жiночої фiгури показує, що вона не призначена для надто великої працi — нi духовної, нi тiлесної. Вона вiдчуває обов’язки життя не дiйсним, а страдницьким чином». Такої думки про слабку половину роду людського дотримувався нiмецький фiлософ Артур Шопенгауер.
Далі весь твір…


Витонченiсть психологiчного аналiзу в «Коханнi Сванна» (iз роману «В пошуках втраченого часу» Марселя Пруста)

Розміщено Твори з літератури 11 клас від Tvir від Понедельник 6 июня в 8:14

Вiдомий французький письменник Марсель Пруст є творцем жанру модернiстського психологiчного роману. Головним його творчим методом вважається iмпресiонiзм, але у центральному в його доробку романi «У пошуках втраченого часу», що складається з семи томiв, можна знайти ознаки застосування iнших прийомiв, наприклад, поетичного символiзму. Фiлософсько-естетичнi погляди Пруста частково спiвпада ють iз вченням А. Бергсона, його свiтосприйняття грунтується на iнтуїтивiзмi, тому цей письменник зображує внутрiшнє життя як «рух свiдомостi», навiть простiр i час постають у його творах чимось суб’єктивним. Марсель Пруст, узагальнюючи власний життєвий досвiд, намагається висвiтлити недостовiрнiсть i вiдноснiсть уявлень людини про себе, свiт i суспiльство, а також непевнiсть самого суспiльства. Вiн доходить висновку про нереальнiсть суспiльного життя, неможливiсть кохання i взаєморозумiння, отже саме iснування людини, на його думку, є «втраченим часом», а єдиним реальним сенсом буття — мистецтво.
Далі весь твір…


«Хотiв би жити знов у горах…» (за поезiєю Джорджа Байрона)

Розміщено Твір з літератури 5 клас від Tvir від Понедельник 6 июня в 8:08

Так написав великий англiйський поет Джордж Байрон. Аристок рат за походженням, успадкував титул лорда. Закiнчив аристократич ну школу, Кембриджський унiверситет. Це був великий трудiвник духу, знав безлiч мов, залишив велику лiтературну спадщину. Цiкаво, що батькiвщиною поета була Шотландiя, країна такої ж романтичної, героїчної iсторiї, як i Україна. I дiйсно, у XIX столiттi, коли жив поет, цi країни — далека Шотландiя i наша Україна дiйсно були овiянi романтичною славою. Не випадково i генiй росiйської лiтератури О. С. Пушкiн, i англiєць Байрон звертаються до образу Мазепи — славетного україн-ського гетьмана.
Далі весь твір…Сторінка 4 з 175«123456789101112131415» »


Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
2009-2021 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru