Літературно-естетична орієнтація України: погляд Сергія Жадана

Розміщено Зразки шкільних творчих робіт від Tvir від Среда 16 февраля в 8:20

Відродження вітчизняної культури на початку минулого століття зактуалізувало проблему її естетичної орієнтації. Географічна, політична й ментальна межовість України спричинилася до того, що ці пошуки були спрямовані вздовж вектора «Схід-Захід». Найвпливовішим ученням 1920-х років була теорія «азіатського ренесансу» Миколи Хвильового, який услід за німецьким філософом Освальдом Шпенглером декларував вичерпаність духовного потенціалу Європи та майбутнє культурне піднесення азіатських країн. На сьогодні це питання не втратило своєї злободенності. Найновіші варіанти його розв’язання належать українським митцям 1990-х, серед яких чільне, ледь не культове місце належить харків’янину Сергієві Жадану. Низка критиків стверджувала, що «хвильовістське… заперечення «загопачення» української культури й концепція «азіатського ренесансу» є органічною частиною бачення митця (Ігор Римарук), де Захід атестовано як не гнилу чи гниючу, а «зогнилу» Європу (збірка «Цитатник»), простір духовної порожнечі, масової культури й духовної приземленості (новели «Варшава», «Берлін, який ми втратили»).
Далі весь твір…


Твiр-вiдгук. Драма Володимира Винниченка «Пророк»

Розміщено Зразки шкільних творчих робіт від Tvir від Понедельник 14 февраля в 15:40

Письменника, творчiсть якого спричинила розвиток нового напрямку в українськiй лiтературi, слава якого гримiла на рiднiй землi майже три десятилiття, було грубо, безжально викинуто зi скарбницi нацiональної культури, його твори вилучено з бiблiотек, а на його iм’я було накладено табу. Та, нарештi, настав час, коли можна i говорити про В. Винниченка, i читати його твори, i глибоко вивчати його життя i творчiсть. Вимушена емiграцiя жалем, тугою озвалася у серцi письменника, але була надзвичайно плiдною, творчою. Винниченко залишив нам величезний доробок: повiстi, оповiдання, драматичнi твори, щоденники, листи. В українську лiтературу ввiрвався яскравий метеорит, бунтiвливий дух революцiонера в життi та в лiтературi. Вiн бачив i сприймав життя в усiй повнотi його суперечностей, сам переживав багато драматичних ситуацiй, якi вiдобразив у своїх творах емоцiйно, гостро, з усiєю повнотою самовираження своїх героїв. Винниченко-драматург — це понад двадцять п’єс. Його п’єси iнтригували, захоплювали i дратували.

Далі весь твір…


Соцiальнi й моральнi проблеми «смутного» часу (за оповiданням Володимира Винниченка «Суд»)

Розміщено Зразки шкільних творчих робіт від Tvir від Понедельник 14 февраля в 15:39

Володимир Винниченко увiйшов в iсторiю України як активний полiтичний дiяч i письменник свiтового рiвня, що силою художнього слова вiдбив соцiальнi струси початку XX столiття. Стихiя бунтiв i зворушень, зiткнення влади з народом давали йому надзвичайно цiкавий i багатог ранний матерiал для написання яскравих творiв. За висловом I. Франка, Винниченко вмiє ловити життя на «гарячiм вчинку» i зобразити його в цiкавiй, хвилюючiй, гостросюжетнiй i драматичнiй формi.  Одним з таких «гарячих вчинкiв» став епiзод iз життя українського села передреволюцiйної доби невдовзi пiсля «грабiжок» на Полтавщинi 1902 року. Наростання селянського невдоволення, коли ось-ось може «закипiти» й село, в якому верховодить земський начальник Михайло Денисович Самоцвiт, зримо i переконливо змальоване в оповiданнi «Суд» (1903). На мою думку, вже в саму назву твору Винниченко вклав гостру iронiю й сарказм, бо нiякого правового дiйства в ньому немає. Бiльш того: Самоцвiтiв «суд» — це трiумф розлюченого куркуля! Тому з такою ж колючою iронiєю звучить i прiзвище цього українського унтерпришибєєва Самоцвiта. Носiй такого «благородного» прiзвища, яке викликає поетичнi асоцiацiї, виявляється брутальним самодуром.
Далі весь твір…


Реалістичність зображення людських характерів у творах Володимира Винниченка

Розміщено Зразки шкільних творчих робіт від Tvir від Понедельник 14 февраля в 15:39

У багатьох казках, байках, оповіданнях розповідалось про протиставлення добра злу. Але В. Винниченко в оповіданні «Федько-халамидник» показав це на прикладі двох хлопців так яскраво, що вже не вважаєш Федька розбишакою, відчуваєш симпатію, повагу до нього, як до особистості. Федько спочатку постає задерикуватим хлопчиком, який робить шкоду сусідам, своїм одноліткам не дає гратися. Але читаючи далі про дружбу Федька з Толіком, розумієш, що Федько — чесна і порядна людина. Він, нічого не приховуючи, розповідає батькам про те, чому на нього усі гніваються. Він ніколи ні за кого не ховався, як його друг Толік, та і другом його назвати можна лише умовно. Який же це друг, котрий не захистив товариша, не розповів правди, бо боявся, що буде покараний.
Далі весь твір…


Проблеми емансипацiї жiнки в оповiданнях Володимира Винниченка

Розміщено Зразки шкільних творчих робіт від Tvir від Понедельник 14 февраля в 15:38

Прикро, що майже 30 рокiв Україна не читала творiв великого майстра, новатора української лiтератури В. Винниченка. Жорстокий час змусив талановитого митця залишити Україну, до останнiх днiв жити за кордоном. Але талант не може бути мовчазним. Працював, багато писав з надiєю, що минеться, настануть часи, коли його твори продовжать своє життя на рiднiй землi, серед тих, для кого творив i про кого розповiдав у своїх романах, драматичних творах, оповiдання. Мала проза В. Винниченка — це понад 100 оповiдань. I в цьому жанрi новатор зумiв майстерно поєднати українськi та європейськi традицiї. Зокрема, в багатьох оповiданнях крiм традицiйних проблем, письменник розв’язує проблему жiнки як особистостi. Якщо у творах його попередникiв жiнку було змальовано приниженою, переляканою, позбавленою права на самоповагу, то в оповiданнях Винниченка бачимо зовсiм новий погляд на жiнку: жiнка i свiт, жiнка i мораль, краса як мiрило цiнностi особи. Вiн примушує всiх по-новому подивитися на мiсце жiнки в якiсно оновленому суспiльствi.
Далі весь твір…Сторінка 6 з 31«123456789101112131415» »


Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
2009-2020 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru