Бiблiйнi сюжети в українськiй поезiї

Розміщено Твори - Усна народна творчість від Tvir від Воскресенье 5 июня в 9:02

Бiблiя (книга) — визначна пам’ятка свiтової лiтератури. На сторiнках Бiблiї багато прекрасних, поетичних легенд. Цi легенди давним-давно iснували в народi i передавались з уст в уста. Потiм, через багато столiть, мудрецi i поети почали в рiзний час записувати їх, потiм цi записи були зiбранi в «Бiблiю». Ця книга включає в ритуальнi i юридичнi кодекси, iсторичнi хронiки, мiфи, народнi пiснi (переможнi, величальнi, поховальнi, сатиричнi, любовну лiрику тощо).
Далі весь твір…


Історичні корені народної казки

Розміщено Твори - Усна народна творчість від Tvir від Понедельник 14 февраля в 8:32

Казки, на відміну від міфів, — Одна з перших форм усвідомленого усної творчості — те, що називав Пушкін «Початковими іграми людського духу». Інакше кажучи, билин і слухачі бачили в казковому оповіданні не реальність, а вигадка, гру фантазії. Але вигадка жорстко підпорядковувався традиції. Дійові особи казок можуть бути зведені до декількох основних типів, які виконують в одній і тій же послідовності всі ті ж незмінні функції. При цьому у різних народів (племінних груп) на однаковій культурно-історичному рівні виникали подібні казкові сюжети, що відображали архаїчну стадію суспільного буття і свідомості. У найдавніших казках збереглися сліди язичницьких вірувань і навіть первісних обрядів, які втратили колишнє магічне значення.
Такі казки-Про тварин і чарівні-сходять до доклассовому суспільству. Легше і швидше змінювалися — в залежності від часу та обстановки — складені пізніше авантюрні і сатирико-побутові казки. Надалі, в епоху феодалізму, а потім при капіталістичному ладі, всі види казок знаходять нове соціальне звучання, висловлюють волелюбні сподівання, затаєний протест, а часом і бунтарські настрої. Нині казки про тварин і велика частина чарівних побутують головним чином як дитячі, а сатирико-побутові та авантюрні (пор. «Тисяча і одна ніч») в читання дітей перейшли лише частково.
Казки про тварин об’єднуються в цикли, все більш зближуючись з повчальною байкою. У царстві звірів панують пригноблення і нерівність. Сила сильних поступається розуму і винахідливості слабких, безправних тварин, подібно до того як в людських відносинах селянський син або простолюдин-городянин, вдаючись до хитрим прийомам, осоромлює можновладців у сатирично-побутових казках. Життєва народна мудрість звернена проти жорстоких правителів, заздрісних царедворців, скупих багатіїв.
Сатирична казка не щадить і церковників, постійно порушують заповіді, які самі ж проповідують. У чарівній казці несправедливий світопорядок піддається критиці частіше за контрастом з тим, чого немає насправді, але про що можна мріяти. Добро перемагає зло, пригноблені торжествують над гнобителями. Тут позитивний герой — Ідеальний виразник народних прагнень. У поширених сюжетах про змееборстве, про добуванні чудесних предметів, про тварин-помічників, про мачуху й падчерки, про пригоди дітей у лісі — у людожера, відьми, Баби-Яги — відображені рудименти архаїчних уявлень (анімізм-одухотворення природи, тотемізм — віра в походження роду від якого-небудь тварини, відгомони обряду ініціації — посвячення юнаків у мисливську плем’я) і разом з тим — початкові властивості людського розуму «заглядати далеко вперед факту» (М. Горький). Чоботи-скороходи, килим-літак, паличка-виручалочка, скатертина-самобранка, жива і мертва вода — чудові предмети і чарівні перетворення допомагають виконати неможливе. Наприклад, працьовитої падчерці вийти заміж за принца, селянському синові, що славиться простак, зробити богатирські подвиги, здолати дракона і одружитися з царською донькою. Саме у чарівній казці в процесі її трансформації висловилася віковічна мрія про підкорення сил природи і торжество справедливості.
Казки, різних народів сформувалися в різний час, у різних умовах, в різній географічному середовищі, але моральні ідеали, уявлення про правду і «кривді», загалом, всюди однакові. «Ми бачимо, — пише проф. Д. А. Ольдерогге в передмові до збірки африканських казок, — що в казках всіх народів світу ви смеіваются лінь і боягузтво, жадібність і дурість. Казка вихваляє розум, спритність, великодушність і хоробрість, чесність і доброту Ці риси казкового творчості властиві всім народам світу, але виражені вони кожним народом по-своєму ».
Казка — супутниця дитинства. Фольклор, що народився на зорі людства, продовжує активне життя і в епоху наукової революції. Дитина може розбиратися в марках машин, але перші поняття про добро і зло, про честь і доблесть, вміння співпереживати й співчувати, відчувати поезію слова приходять із темряви часів — від дід казки. Чим більше казок, тим щасливіше дитинство! Казки видавалися і раніше, але тільки в останні десятиліття щедро розкриваються дорогоцінні розсипи казкового творчості народів світу. У викладі досвідчених фольклористів зберігається національна самобутність, передаються місцеві звичаї, побутової та етнографічний колорит. Навіть у схожих за сюжетом казках, як, наприклад, китайської «Гора сонця» та в’єтнамської «Гора сміхотлива, справедлива», помітні відмінності побутових подробиць. Мотиви зарубіжних слов’янських казок часто збігаються з російськими, мачуха і падчерка, молодший син-дурник, що говорить птах, жива вода, золоте яблучко і т д. Однак в описі природи, звичаїв, характерів героїв — всюди своя специфіка.
Багатовікова османська тиранія наклала незгладимий відбиток на болгарський, сербський, румунський фольклор. «У складній історії чеського народу казка відіграла особливу роль: вона протягом багатьох століть зберігала національний дух і мова народу, що знаходилися під загрозою зникнення». Патріотичне свідомість польського народу, який страждав від подвійного гніту, не могло не відгукнутися у казкових образах. «І хоча в Польщі, більше ніж а який-небудь країні, поширене католицтво, казки та легенди не відображають особливої пристрасті до віри в бога і релігії взагалі. Навпаки, фігура ксьондза, наприклад, у казках є найбільш привабливим об’єктом для висміювання жадібності, забобони, дуже поверхневою освіченості і т. д. ».
Раніше укладачі збірників мало піклувалися про відбір казок, вільних від нашарування консервативних ідей. Елементами релігійної містики в дусі католицької церкви пройняті «Польські народні казки» в петербурзькому виданні Губіна, і вже зовсім мало спільного мають із справжнім народним творчістю «Польські народні легенди про Богородицю», видані Сабліним в перекладі В. Ходасевича. Такі приклади, зрозуміло, не поодинокі.
У виданнях, Особливо останніх років, казки наближені, по можливості, до фольклорних першоджерел. У кожному окремому випадку упорядники та перекладачі намагаються спертися на перевірені публікації. Плідна співдружність літераторів і вчених принесло свої результати. Казки і притчі східних країн, народів Азії, Африки, як правило, переводяться з національних мов, а не так, як раніше — з французьких чи англійських перекладів. Письменники-фольклористи, спираючись на текстуальні запису, з’єднують літературну обробку з тактовним і вмілим переказом, або з вільним викладом (для самих маленьких).
Антології казок видаються в основному для молодшого або для молодшого та середнього віку. Дошкільнята отримують казки не просто в полегшеної обробці, але нерідко за мотивами справжніх, зі зміною мотивувань і сюжетних ходів стосовно вікової психології. Склався ще один тип видань, де обробку не відокремити від авторства письменника-казкаря і де малюнки художника не менш важливі, ніж текст. Але деколи і більш солідні збірники складаються з перероблених казок, та так, що важко буває встановити, де ж закінчується народна і починається літературна казка. Очевидно, критерієм повинні служити не текстуальні збіги з фольклорними публікаціями, а близькість народним сюжетів, тональність, стилістика.
У цьому плані показові книги вправного письменника-казкаря В. Важдаева: авторський збірник «Чорна перлина» — за мотивами африканського фольклору, з позначенням етнографічних регіонів — ПАР. Зулуси; Малі. Народ бамананке; Нігерія. Народ йоруба; Південно-Західна Африка. Готтентоти та ін (предісл. І. Гуро). Його ж: «Казки» («Малюк», 1968) і «Чарівні спиці» («Малюк», 1976) — за мотивами німецьких народних казок. Використовуючи, наприклад, казку бр. Грімм «Гензель і Гретель», де батько за наполяганням мачухи заводить своїх дітей в дрімучий ліс і кидає напризволяще (відгомін архаїчного обряду жертвопринесення), В. Важдаев перебудовує композицію таким чином, що всі пригоди Гензеля і Гретель відбуваються з вини підступної відьми. «Реабілітація» батьків (мачуха замінена матір’ю) знімає незрозумілу для дитини жорстокість. Загалом, вийшла нова казка. Оновлення старовинних сюжетів, звичайно, не кращий спосіб пропаганди фольклорної творчості. Але в даному випадку він виправданий тим, що В. Важдаев виступає як автор казок, написаних за мотивами народних.
З безлічі збірок складається широке уявлення про казковому творчості народів всіх континентів.


Історія кобзарства та лірництва на Україні

Розміщено Твори - Усна народна творчість від Tvir від Понедельник 14 февраля в 8:29

«Шлях кобзарів — це шлях народу!» — сказав Михайло Стельмах. І це справді так. Кобзарів любили, цінували в Україні, адже вони завжди були з народом: супроводжувати козаків у походах, пробуджували волелюбний дух українців, закликали до боротьби за національне та соціальне визволення, оспівували подвиги героїв, завжди залишалися зацікавленими народними літописцями.
Тарас Шевченко у поемі «Невольник» розповів історію молодого кобзаря Степана, який був козаком, потрапив у полон до турків-яничар, у кайданах ламав під землею камінь, а потім утік. Його піймали, «До стовпа в’язали, Очі виймали, Гарячим залізом випікали…»
Десятки чи, може, й сотні сліпих кобзарів ходили шляхами України, мандрувати селами, грою та співом заробляли на життя. Селяни, почувши спів кобзаря, сходилися на майдан, приносили їжу, брали співця до себе в хату на ніч. Часто кобзарі супроводжували козаків у походах, а ті шанували їх, звертатися за порадою.
Майстерність, мистецтво кобзарів були відомі далеко за межами України. Часто їх запрошували, а то й силоміць забирати польські пани, російські царедворці, де примушувати грати в палацах для можновладців. Бандурист Григорій Михайлович Любисток грав у патаці дочки Петра Першого, цесарівни Єлизавети, ате прагнув повернутися в Україну, «на тихі води, на ясні зорі». Та цесарівна любила слухати співця. Вона наказала знайти Любистка і повернути до палацу, коли кобзар утік.
Кобзар Данило Бандурка на прізвисько Малий був заарештований за участь у гайдамацькому повстанні. Після придушення народного повстання, яке очолювали Залізняк і Гонта, над народними месниками було вчинено жорстоку розправу. Було страчено бандуристів за те, шо грали гайдамакам, піднімати їхній бойовий дух, нагадували про подвиги січовиків.
Є багато фактів про жорстоке переслідування кобзарів і лірників у XIX і XX століттях. Можновладці добре розуміти силу кобзарського співу, а тому забороняли кобзарям і лірникам з’являтися у великих містах, грати та співати на ярмарках. Однак ні переслідування, ні тяжкі умови життя не зламати духу кобзарів.
Відомо, що наприкінці XVII століття бандуристи і лірники об’єднуватися в таємні братства, що регламентувати діяльність співців. Братства мали свої статути, клейноди, свій суд і таємну мову, піклуватися про молодих співців, розподіляли між кобзарями територію. За законом братства навчати молодих співців мав право лише той, у кого був відповідний стаж — десять років кобзарства. У кобзарську науку брати лише незрячих здібних дітей, ате часто батьки, знаючи про переслідування кобзарів, воліли, щоб їхня сліпа дитина ліпше жебракувала, ніж училася давнього і шанованого в народі мистецтва.
За радянських часів переслідування кобзарів набуло неймовірного розмаху, а кобзарство як вид народної творчості було майже знищене. Та в наш час молоді кобзарі знову взяли в руки бандури, щоб довести світові, що, як казав Шевченко, «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…»


Києво-Печерський Патерик як пам’ятка житійної літератури

Розміщено Твори - Усна народна творчість від Tvir від Воскресенье 5 декабря в 11:31

Києво-Печерська Лавра є одним із духовних символів українського народу, давній осередок культури, літописання, іконопи-сання, літературної діяльності та книгодрукування. Одним із найбільш відомих і яскравих творів, написаних у стінах монастиря, є Києво-Печерський Патерик, який увібрав у себе житія і твори пе-черських святих. Робота над ним тривала від середини XI до кінця XIII століття.
Далі весь твір…


Народна творчість сьогодні

Розміщено Твори - Усна народна творчість від Tvir від Воскресенье 5 декабря в 11:31

Що таке народна творчість? Визначень сьогодні існує багато, та всі вони не охоплюють глибинної суті народної творчості, бо вона в деяких своїх жанрах намагається бути консервативною (весілля і всі обряди, пов’язані із цим дійством, Святвечір на Різдво, хрещення, похорони тощо), та все ж у переважній більшості народна творчість є чимось більшим та особливим у суспільному житті. Можливо, для цього треба дивитися на неї не як на фольклор, що застиг на сторінках багатотомних видань, а як на процес, що викликає до життя ті чи інші жанри, які є необхідними в певний момент історичного розвитку.
Далі весь твір…Сторінка 3 з 20«123456789101112131415» »


Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
2009-2021 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru