Художній авангард українських митців в історії українського образотворчого мистецтва

Розміщено Плани, питання з відповідями від Tvir від Воскресенье 24 апреля в 11:17

Одна з найбільш адекватних моделей мистецтва ХХ ст. набула показової досконалості в художній культурі України 1910 — 1920-х рр. Український примітив: народна картина, ікона, твори художників-аматорів — саме в цей час досягає певної кондиції, що потребувала відповідної структурної зміни, а це входило у змістовні та формальні параметри авангарду.
Далі весь твір…


Філософія бароко. Григорій Сковорода

Розміщено Плани, питання з відповідями від Tvir від Воскресенье 24 апреля в 11:16

Філософською основою українського бароко стає неостоїцизм, а точніше переосмислені в християнському ключі ідеї давньоримського філософа І ст. н. е. Сенеки. Проблемою, що перебувала в центрі уваги як католицької, так і протестантської думки (янсенізм, пієтизм, «друга схоластика») була проблема волі та благодаті.
Далі весь твір…


Місце бароко в світовому процесі художнього розвитку

Розміщено Плани, питання з відповідями від Tvir від Воскресенье 24 апреля в 11:15

Бароко — це своєрідний етап духовного розвитку, що, подібно Ренесансу, охоплює мистецтво, літературу, філософію, історію, культуру в цілому і характеризується сукупністю тих поглядів і уявлень, які в Європі мали місце в період від занепаду Ренесансу аж до початку Просвітництва.
Далі весь твір…


Періодизація італійського Ренесансу

Розміщено Плани, питання з відповідями від Tvir від Воскресенье 24 апреля в 11:15

Батьківщиною Ренесансу і класичним зразком його стала Італія, тому що там зв’язок з римською (а це означає і з грецькою) культурою був органічним і ніколи не переривався. Саме тут у другій половині ХІІІ ст. і з’являються ознаки нового світогляду і культури. Періоди розвитку італійського Ренесансу визначені послідовною відмовою від принципів і норм Середньовіччя. Передвідродження (Проторенесанс) — ІІ пол. ХІІІ — ХІV ст. — дучченто (двохсоті роки) і триченто (трьохсоті, починаючи з тисячного року). Найвидатніший мислитель цього періоду, періоду переходу від Середніх віків до Ренесансу, періоду, що поєднує в собі риси Середньовіччя і нового погляду на світ — Данте Аліг’єрі (1265 — 1321 рр.). Його збірка сонетів та прози «Нове життя» (1293 р.) — перший автобіографічний твір у європейській літературі. Саме тут з’являється образ, який став символом кохання — Беатріче. Написано твір «новим сладісним стилем» (dolce stil nuovo) — італійською літературною мовою, на базі народної мови (не однієї якоїсь провінції, а вульгарної латині).
Далі весь твір…


Соціально-економічні передумови культури Відродження. Загальна характеристика епохи

Розміщено Плани, питання з відповідями від Tvir від Воскресенье 24 апреля в 11:14

Відродження — культурна епоха кардинальної зміни світогляду і форм життя людини. Це перехідна епоха від Середньовіччя до Нового часу.

Термін «Ренесанс» (від фр. Renaissance — Відродження) запропонували італійські гуманісти ХVІ ст., а саме художник та архітектор Джорджо Вазарі, маючи на увазі повернення до естетичних ідеалів античності, їх відродження в італійському живописі Нового часу. Але значення терміна потім розширюється: ренесанс — це не тільки відродження греко-римської культури (хоча це дуже важливо), а й емансипація науки та мистецтва від богослов’я, від суворих канонів християнської етики, народження гуманістичного погляду на світ.
Далі весь твір…Сторінка 6 з 31«123456789101112131415» »


Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
2009-2018 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru