Поема «Сон»

Розміщено Тарас Григорович Шевченко від Tvir від Среда 16 марта в 10:19

Поема «Сон» («У всякого своя доля») написана Шевченком у 1844 роцi в Петербурзi. Поет привiз з Украiни живi враження дикоi сваволi помiщикiв, злиденного життя i нестерпних страждань крiпакiв. Свiй гнiв вилив вiн у поемi, яка є гострою сатирою на царську Росiю часiв Миколи I, на всю систему крiпосницького ладу. Пролiтаючи у снi над рiзними мiсцевостями, Шевченко змальовує картину за картиною.
Далі весь твір…


Незабутнi сторiнки поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Розміщено Тарас Григорович Шевченко від Tvir від Среда 16 марта в 10:18

Чим уважнiше вчитуєшся у Шевченкову поезiю «Менi однаково, чи буду…», тим виразнiше вимальовується перед нами постать поета як нацiонального пророка. Участь у Кирило-Мефодiiвському братствi дозволила йому простежити пожвавлення нацiонального руху в Украiнi. Поет розумiв, що це тiльки початок поступового накопичення визвольноi енергii народу. Тому не дивно, що грубе придушення нацiонального руху, розгром таємного товариства спричинило появу вiрша «Менi однаково, чи буду…» У ньому ми бачимо, як невiдступно мучила Шевченка думка про загрозу вiдродженню Украiни, якщо росiйськi самодержавцi присплять нацiональну свiдомiсть украiнцiв i викоренять з iхньоi свiдомостi бодай натяки на можливiсть iснування самостiйноi украiнськоi держави: …Як Украiну злii люде Присплять, лукавi, i в огнi Їi, окраденую, збудять… Ось що для Шевченка є головним, а не любов i слава серед спiввiтчизникiв! Вiн без болю зiзнається: Чи хто згадає, чи забуде Мене в снiгу на чужинi Ї Однаковiсiнько менi. Але дуже важко повiрити у його байдужiсть щодо причетностi до рiдноi Украiни: «Менi однаково, чи буду // Я жить в Украiнi, чи нi». Для поета рiдна земля була святою, вiн так щиро ii любив! Але його життєвий шлях несе на собi вiдбиток довгого перебування у крiпацькiй неволi Ї «На нашiй Ї не своiй землi». Та перед цими рядками є й iншi: «На нашiй славнiй Украiнi». З одного боку, Украiна славна i наша, а з iншого
Далі весь твір…


Моi роздуми пiд час читання поеми Шевченка «Катерина»

Розміщено Тарас Григорович Шевченко від Tvir від Среда 16 марта в 10:17

Коли читаєш твори Шевченка, починаєш розумiти, яким згустком болю була для поета жiноча доля. Вiн, здається, зiбрав у своєму серцi воєдино всi страждання поневолених i скривджених жiнок, iх вiдчай, надii, прагнення. Зiбрав, щоб схвильовано розповiсти про них цiлому свiтовi. Одним з перших жiночих образiв у Т. Шевченка стала Катерина з однойменноi поеми, прообразом якоi була кохана поета Оксана Коваленко. У лiтературi до часу написання «Катерини» було багато творiв на тему зведення простоi дiвчини паном-спокусником.
Далі весь твір…


Твір на тему: Тарасова молитва

Розміщено Тарас Григорович Шевченко від Tvir від Среда 16 марта в 10:15

У Шевченкових поезiях, написаних пiсля повернення iз заслання, все частiше звучать бiблiйнi мотиви, Кобзар звертається до переспiвiв iз Святого Письма, зокрема до бiблiйноi iсторii, наслiдування бiблiйних пророцтв. Так з’являється «Подражанiє 11 псалму», «Подражанiє Iєзекiiлю. Глава 198243, «Оси глава XIV подражанiє». Прочитання цих творiв дає розумiння того, що Бiблiя входить у поезii Кобзаря не просто як данина традицii, а як намагання донести пам’ятку християнськоi культури до свiдомостi рiдного народу, до того ж його рiдною мовою, осмислити шлях украiнцiв у свiтi крiзь призму вiчноi символiки. Слова з «Молитви» Тараса Шевченка «Менi ж, мiй Боже, на землi надай любов, сердечний рай! I бiльш нiчого не давай!» могли б стати епiграфом до всiєi його творчостi. Адже саме в молитвi людина виражає своi сокровеннi мрii та бажання. Найзаповiтнiше в Шевченка збiгалося з основною заповiддю Iсуса Христа
Далі весь твір…


Кобзар у моєму життi

Розміщено Тарас Григорович Шевченко від Tvir від Среда 16 марта в 10:14

Сiмейна бiблiотека є майже в кожнiй сiм’i, бо книга завжди супроводжувала наше життя: навчала, розважала, вiдкривала новi свiти. Довгий час книга була найцiннiшим подарунком. Мабуть, тому в бiблiотецi моєi бабусi є багато книжок, якi вона передасть у спадщину менi, щоб я знала, якi були моi предки, чим вони цiкавилися, що читали. Серед книг сiмейноi бiблiотеки є декiлька видань «Кобзаря» Тараса Григоровича Шевченка. Особливо мою увагу привернули двi факсимiльнi книги: перше видання «Кобзаря» 1840 року та малоi захалявноi книжки перiоду заслання. Звичайно, це лише точнi копii безцiнних книг Т. Шевченка, але як багато вони можуть розповiсти про самого автора, про епоху, в якiй вiн жив. Так, з факсимiльноi копii малоi захалявноi книжки я побачила почерк Великого Кобзаря: красивi, дрiбненькi лiтери рiвненько лягали рядочками, лише де-не-де автор закреслював слово й надписував iнше.
Далі весь твір…Сторінка 3 з 23«123456789101112131415» »


Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
2009-2020 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru