«Благословенна будь, моя Десно» (за кiноповiстю Олександра Довженка «Зачарована Десна»)

Твір розміщено в Олександр Петрович Довженко від Tvir в Пятница 3 июня

Кiноповiсть «Зачарована Десна» сповнена глибоких роздумiв прожиття дореволюцiйного українського села. Це лiтопис вiдкриття селянським хлопчиком широкого свiту — вiд пiзнання становища людини з фантастичної лубочної картини страшного божого суду, що «мати купила за курку на ярмарку», до свiдомого розумiння суду людського, де Сашко вперше знайомиться з трагiчними i смiшними прикрощами життя. В його дитячу свiдомiсть ще не вплiтається поняття про дрiбновласницьку стихiю, людськi стосунки.

У полонi дитячих мрiй автор вiдкриває завiсу про першi печалi й радощi бiлоголового хлопчика. Тут i боязкiсть гадюки у гущавинi смородини та бузини, прийняття «першого грiха» вiд бабусi Марусини за вирвану моркву, по-дитячому наївне розумiння картини божого суду, «що на неї боявся дивитись навiть домашнiй собака Пiрат», бесiди з дiдом-»чорнокнижником» про казковi нетри старовини та iнше. Якраз звiдси i починається розумiння хлопчиком сутностi людського буття з його «приємним i неприємним».

Письменник неповторно передає реальний свiт мрiй сiльського хлопчика, якому «приємно» в дитинствi обнiмати лоша, бродити по теплих калюжах пiсля дощу, спати в човнi пiд час весняної повенi, а «неприємно» слухати прокльони прудкої прабабусi, сварку п’яного батька в сiм’ї, ходити босому по стернi тощо.

Цi «незабутнi чари дитинства» залишилися назавжди в уявi письменника-життєлюба.

З поетичною силою i пафосом оспiвує письменник людей працi — величних i прекрасних у своєму трудовому талантi, у своїй моральнiй чистотi. Це «малесенька i прудка» прабаба Марусина, в устах якої навiть прокльони перетворюються на чарiвнi пiснi, мати, яка любила «саджати що-небудь у землю, щоб проiзростало». Батько для Олександра Довженка — iдеал трудiвника землi.

Уособленням народної мудростi виступає в повiстi дiд Семен — лагiдний, працьовитий, залюблений у влучне слово, такий собi народний фiлософ, що «прожив пiд сонцем коло ста лiт, нiколи не ховаючись у холодок».

Усi цi образи трударiв i фiлософiв несуть в собi думку про невичерпнiсть i життєдайнiсть народного джерела, про безсмертя народу.

Своєрiдним символом, рiкою життя проходить через повiсть образ зачарованої Десни. Не можна без хвилювання читати Довженкiв апофеоз рiднiй рiчцi: «Благословенна будь, моя незаймана дiвице Десно, що, згадуючи тебе вже много лiт, я завжди добрiшав, почував себе невичерпно багатим i щедрим. Так багато дала ти менi подарункiв на все життя…»

Але не можна не сказати про суть людської «помилки» у споглядальному роздумовi про «цiлющу криницю минулих вражень». У Довженка це не просте замилування сивизною минулих часiв, а гаряча любов «до незабутнiх чар дитинства», до людини-трудiвника, до нацiональних традицiй великого народу, до рiдної землi.

З докором говорить письменник на адресу деяких сучасних «дачникiв», що забувають i зневажають землю, на якiй народилися й виросли, не цiнують хлiборобської працi. Село їх цiкавить лише з екзотичного погляду.

Отже, дитинство Довженка насичене i житейськими трагедiями, i веселими пригодами, i колоритними ситуацiями, в яких проявлялись найрiзноманiтнiшi гранi української вдачi.

Бачене, почуте, пережите у дитинствi пройшло майже крiзь усi довженкiвськi фiльми i врештi дiстали найповнiше втiлення у кiноповiстi «Зачарована Десна».

У нiй на першому планi виступає Сашко, з його дитячими враженнями i з високими епiчними медитацiями автора, на другому — наддеснянськi селяни-хлiбороби, чарiвна рiчка Десна… А всi вони разом становлять узагальнений образ народу-трудiвника на фонi розкiшної i багатої природи.

Сподобався твір? Збережи в закладках - » «Благословенна будь, моя Десно» (за кiноповiстю Олександра Довженка «Зачарована Десна»). Це не складно, зате не втратиш!

Рекомендую також наступні твори:

 • Нет подходящих публикаций

 • Комментариев нет

  Нові твори

  Извините, комментирование на данный момент закрыто.


  Стислі перекази творів письменників, готові домашні завдання з літератури. Скачати твори з української літератури безкоштовно.
  2009-2019 © Відмінник - шкільні твори з літератури. Дизайн студія. Керівник проекту Nikolayshuk Klavdiy. Зв'язок. Усі твори захищені.

  Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru